Mayer, Margit(2018):
"Citizen participation in big renewal projects: Why so complicated?." Slussen – stadsomvandling som berör.: Texter från en seminarieserie om kontroversiell stadsplanering och demokrati hösten 2017. Eds. Stockholms Stad. Stockholm: Stockholmia förlag. 12-21.
Article in Anthology