Mayer, Margit (2018):
"Citizen participation in big renewal projects: Why so complicated?." Slussen – stadsomvandling som berör.: Texter från en seminarieserie om kontroversiell stadsplanering och demokrati hösten 2017. Eds. Stockholms Stad. Stockholm: Stockholmia förlag. 12-21
Article in Anthology