Mayer, Margit (2018):
"Citizen participation in big renewal projects: Why so complicated?" Slussen – stadsomvandling som berör.: Texter från en seminarieserie om kontroversiell stadsplanering och demokrati hösten 2017. Ed. Stockholms Stad. Stockholm: Stockholmia förlag. 12-21.
Article in Anthology